+359 885 738 594

Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Polina · юли 15, 2020 · Новини · 0 comments

 

Ние от „ПОЛИНА ПЕТРОВА АТЕЛИЕ“ ЕООД винаги се стремим да сме конкурентоспосбни и информирани, за да сме в състояние в дългосрочен план да предлагаме качествените си продукти и услуги. С тази публикация искаме да уведомим нашите клиенти, както и за постигане на оптимална информираност на обществеността като цяло, и да поднесем искрените си благодарности за безвъзмездната финансова помощ, която получиха хиляди малки предприятия у нас, включително и ние „ПОЛИНА ПЕТРОВА АТЕЛИЕ“ ЕООД. С лекота преминахме през процедурата по кандидатстване за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, реализирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и в момента сме в етап на изпълнение на проекта ни със сключен административен Договор за БФП № BG16RFOP002-2.073-3361-C01 на обща стойност 3000лв. Безвъзмезните финансови средства, които получихме от ОПИК по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ са предоставени по две направления : 2550лв са средствата от европейско финансиране и 450лв от национално съфинансиране. Чрез осигурения оперативен капитал на „ПОЛИНА ПЕТРОВА АТЕЛИЕ“ ЕООД, а и на българските микро и малки предприятия като цяло, ще се спомогне за постигане на основна цел през 2020г.: справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Период на изпълнение на проекта: 3месеца

Начало: 14.07.2020г

Край: 14.10.2020г.

Благодарение на БФП от ОПИК 2014-2020 ние от „ПОЛИНА ПЕТРОВА АТЕЛИЕ“ ЕООД ще гарантираме преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и ще продължаваме да радваме клиентите си с нови, качествени и разнообразни продукти и услуги присъщи на дългогодишния ни бранд.

Sorry, the comment form is closed at this time.